A diósgyőri gyülekezet presbitériuma

Dr. Meskó László

felügyelô

Horváth Árpádné

pénztáros

Vígh Roland

számvevôszéki elnök

Spiczéné Bukovszky Edit

jegyzô

Pataki Gábor

kántor

Adriányi Tímea
Demkó Tamás
Dévai Orsolya
Elek Béláné
Kiss Ferencné
Fellegvári Zoltán