A templom felújítása

Az elmúlt 3 évben templomunk igen szomorú képpel fogadta a látogatókat és a gyülekezetet. A toronysüveg leemelése óta a faszerkezet elkorhadva hevert a templom mellett, a torony deszkapadlókkal leborítva, a homlokzatról ökölnyi darabban hullott a vakolat és a kő. Az elmúlt évtizedek felújítása után 3 féle színárnyalat mutatkozott a falakon. Csatorna nem vezette el az esővizet, ezért minden sarokban fokozottabban látszódtak az omlás jelei. A torony 3 harangja évek óta néma volt, mivel a felfüggesztése életveszélyessé vált. Járda nem volt a templom körül, így a víz folyamatosan az épület alá szivárgott. A sekrestye beázott, a szekrényekben lévő régi iratok elmállottak, a hajópadló elkorhadt, több helyen beszakadt. A karzatra, a toronyba a feljárás veszélyes volt, mivel nem volt világítás. A belső villamoshálózat megbízhatatlanul működött. Időnként leállt az orgona, elaludtak a lámpák valamelyik oldalon hatalmas durranással a falban.

2006. júniusában kezdődött meg a templom külső helyreállítása, melyet a Szabó és Fia kft. kivitelezett, akik egy évvel korábban a parókia teljes külső és belső felújítását is elnyerték. A templom külső felújításával, színezésével egy időben a sekrestye is megújult. A falak újravakolása, festése és a járólapozás is elkészült. A templom bejárata szintén vakolásra, festésre került. Csatorna készült a templomtorony alatti részen, valamint 50 cm széles betonjárda került kiépítésre körben az épület körül.

Augusztusban a Lelkészi Hivatal belső munkálatai is elkészültek, laminált parkettázás, járólapozás, festés és vízvezeték-szerelés. Szeptemberben kezdetét vette a toronysüveg-rekonstrukció is, mellyel az említett fővállalkozó erdélyi származású ácsmestert és csapatát bízta meg. A tervek alapján a faváz-szerkezet a templom mellett került felépítésre, vörösréz lemezzel való borítása. Valamennyi munkálat műszaki ellenőre Halmai Attila fiatal evangélikus mérnök volt. Munkák megkoronázása az a nap volt, amikor a statikus által még a földön ellenőrzött 13 m magas toronysüveg daru segítségével magasba emelkedett, majd helyére került nem kis látványosságot hozva az erre sétálóknak és a környék lakóinak.

Októberben a munkák a templomban folytatódtak tovább a teljes villanyhálózat felújításával, a világítótestek tisztításával, függesztésük megerősítésével. Új világítótestek is beszerelésre kerültek, valamint elkészült a karzat és torony feljáratának bevilágítása is.

Novemberben a harangok kerültek sorra. A 3 harang felfüggesztése megújult, vezérlést és automatikát kapott. Felemelő érzés volt az első olyan vasárnapon bevonulni a templomba, amikor végre újra hangjukkal hívogattak a harangok.

Januárban a padok textíliával való borítása és az oltártér szőnyegezése is elkészült Isten segítségével.

A fenti munkálatok közel 10M forintba kerültek, melynek kiegyenlítése országos egyházi segítséggel, ill. egy eladott telekrész árából kerültek kifizetésre.

A továbbiakban szeretnénk folytatni munkálatokat padfűtés kiépítésével, valamint a templom előtti gyülekező teret szeretnénk díszburkolattal ellátni, és járdával összekötni a templomajtóval szembeni kaput, hogy végre az ősök által használt úton érkezhessen a gyülekezet.

Terveink megvalósításához kérjük az Úr áldását és kérjük-várjuk továbbra is a testvérek szívből jövő adományát.