A vasgyári gyülekezet presbitériuma

Bálint Péter

felügyelô

Sterbinszky Ernô

pénztáros

Sarlai Ivánné

számvevôszéki elnök

Beszeda Zoltánné

jegyzô

Cserfalviné Ferenczy Katalin

kántor

Cserfalvi Árpád
Földi Józsefné
Lászlóné Czelvikker Zsuzsa
 
...
Lippai Istvánné
Váradi Jánosné
Vaskó Józsefné