Vasgyári galéria

Altemplom a felújítás előtt
Kirándulás Nyíregyházán
Templom

Vasgyári templombelső
Presbiteri eskütétel
Parókia a felújítás elôtt